(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Gospodarka odpadami
Zamówienia publiczne
Przetargi
Świadczenia dla rodzin
Dokumenty strategiczne
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
Oświadczenia majątkowe
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Druki do pobrania
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Koordynator ds. dostępności
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Narodowy Spis Powszechny 2021
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin 28.05.2021 r.
» Bilans łączny na 31.12.2020 r. - Gmina Wilczęta
» Rachunek zysków i strat na 31.12.2020 r. - Gmina Wilczęta
» Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' na 31.12.2020 r. -Gmina Wilczęta
» Zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31.12.2020 r. - Gmina Wilczęta
III/18/02 - upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Wilczęta do dokonywa-nia czynności w sprawach z zakresu prawa pracy

Z dnia: 30 grudnia 2002 roku


UCHWAŁA Nr III/18/02
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie:. upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Wilczęta do dokonywa-nia czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorzą-dowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z póżn. zm.) R A D A G M I N Y W I L C Z Ę T A uchwala, co następuje:

§ 1.1. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Wilczęta do dokony-wania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy Wilczęta, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje prawa do ustalania przez Przewodniczącego Rady Wilczęta wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wilczęta.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Wilczęta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Marcin Kaczorek


Data wprowadzenia: 2003-06-22 1232
Data upublicznienia: 2003-06-22
Art. czytany: 4025 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: admin2
Rejestr zmian:
2003-06-22
1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: admin2
Biuletyn Informacji Publicznej
ANR

UWAGA! TO JEST ARCHIWALNA STRONA BIP


ZAPRASZAMY NA AKTUALNĄ  STRONĘ BIP GMINY WILCZĘTA


Oficjalna strona internetowa  Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. https://www.wilczeta.pl/


UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WILCZĘTA-ZGŁOSZENIA PRZERW W DOSTAWIE WODY LUB ODBIORU ŚCIEKÓWURZĄD GMINY W WILCZĘTACH


Wilczęta 84
14-405 Wilczęta


NIP 582-000-55-07


REGON 000543752


Godziny pracy Urzędu
od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00GMINA WILCZĘTA


NIP 582-160-14-47


REGON 170748040


Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynarynr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)UWAGA! NOWY NR KONTA DO WPŁAT ZA ODPADY


nr konta: 66 83030006 0030 0300 0404 0150


dochody budżetu- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnyminr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowyELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAPDziennik UstawMonitor PolskiDziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Urząd Gminy w Wilczętach