(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Gospodarka odpadami
Zamówienia publiczne
Przetargi
Świadczenia dla rodzin
Dokumenty strategiczne
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
Oświadczenia majątkowe
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Druki do pobrania
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Koordynator ds. dostępności
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Narodowy Spis Powszechny 2021
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin 13.05.2021 r.
» Protokół Nr XIV/2021 z Sesji Rady Gminy Wilczęta odbytej w dniu 29.04.2021 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin 12.05.2021 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin 11.05.2021 r.
» Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczęta za 2020 rok
 • Gospodarka odpadami
 • Informacja o zasadach gospodarki odpadami

  INFORMACJA - GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
  Szanowni mieszkańcy
  Wszyscy właściciele nieruchomości
  Z dniem 1 lipca 2013 roku wchodzi w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

  W związku z powyższym przypominam o obowiązku składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, którzy dotychczas ich nie złożyli. Należy niezwłoczne złożyć taką deklarację w Urzędzie Gminy w Wilczętach oraz zgłaszać wszelkie zmiany w terminie 14 dni od ich powstania.
  Niezrealizowanie tego obowiązku jest zagrożone wszczęciem postępowania administracyjnego wobec osób, które są zobowiązane ale obowiązku nie realizują.
  Deklaracje dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych są dostępne w Urzędzie Gminy w Wilczętach lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wilczęta pod adresem: www.ugwilczeta.bip.doc.pl, w zakładce: urzędowa tablica ogłoszeń.

  W Gminie Wilczęta odbiorem odpadów od dnia 1 lipca 2013 roku zajmie się firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, t.j. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 6, 14-400 Pasłęk, tel. 55-248-20-21 lub 55-248-31-24.

  Zapewnienie pojemników (worków) do gromadzenia odpadów zebranych selektywnie lub nieselektywnie należy do obowiązków właścicieli nieruchomości.
  Rodzaje i pojemność pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych:
  - pojemniki o pojemności: 110 l, 120 l, 140 l, 240 l, 1100 l (co najmniej 1 pojemnik 120 l na nieruchomość jednorodzinną na odpady zmieszane lub co najmniej 1 pojemnik lub worek na każdy rodzaj odpadu o pojemności 60 l na każdą nieruchomość jednorodzinną.
  - worki o pojemności od 60 do 120 l.
  - w kolorach:
  NIEBIESKI – na odpady opakowaniowe z papieru i tektury (karton, makulatura mieszana z gazet, itp., z wyjątkiem opakowań papierowych po cemencie i środkach ochrony roślin, tekstyliów) oraz opakowania wielomateriałowe (opakowania do płynnej żywności złożone z tworzywowej folii, papieru i aluminium), z napisem „PAPIER”,
  ZIELONY – na odpady opakowaniowe z szkła kolorowego i bezbarwnego (butelki i słoiki, itp.), z napisem „SZKŁO”
  ŻÓŁTY – na odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali (butelki PET, folia bezbarwna, opakowania z tworzyw sztucznych po produktach spożywczych, po chemii gospodarczej, puszki aluminiowe i stalowe, itp., z wyjątkiem opakowań po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, środkach po impregnacji drewna, olejach syntetycznych i mineralnych, benzynach, lekach, opakowaniach po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowaniach po aerozolach), z napisem „METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”
  BRĄZOWY – na odpady biodegradowalne (odpady zielone, odpadki kuchenne, itp.), z napisem „BIO”
  Uwaga: W okresie do 30.06.2017 r. dopuszcza się stosowanie pojemników w kolorach innych, pod warunkiem ich oznaczenia zgodnie z rodzajem gromadzonych wewnątrz odpadów.
  Właściciele nieruchomości mogą zaopatrywać się w pojemniki w ww. Przedsiębiorstwie na zasadzie zakupu, w wyjątkowych przypadkach w formie wydzierżawienia. Dlatego też prosi się zainteresowanych o zgłaszanie zapotrzebowania do Urzędu Gminy w Wilczętach, tel. 55-249-65-04 lub u sołtysa wsi albo bezpośrednio do PUK w Pasłęku.

  Opłaty za wywóz odpadów, zgodnie z kwotą złożoną w deklaracji, należy wnosić bez wezwania w kasie Urzędu Gminy w Wilczętach lub przelewem bankowym na konto: Nr Bank Spółdzielczy Malbork Oddział Młynary Nr 48 8303 1029 0030 0300 0404 0001., w terminach:

  - pierwsza opłata za miesiąc lipiec 2013 roku – do 15 sierpnia 2013 roku,

  - kolejne opłaty – do 15 dnia każdego miesiąca,

  - za miesiące listopad i grudzień – do 15 grudnia każdego roku kalendarzowego.

  ODBIÓR ODPADÓW ODBYWAŁ SIĘ BĘDZIE ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM, KTÓREGO TREŚĆ ZAMIESZCZANA BĘDZIE SUKCESYWNIE NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY WILCZĘTA ORAZ UDOSTĘPNIONA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ UPRAWNIONEGO DO WYWOZU ODPADÓW.
  PROSI SIĘ MIESZKAŃCÓW O ZGŁASZANIE W URZĘDZIE GMINY W WILCZĘTACH WSZELKICH PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

  Wójt Gminy
  Bogusław Szczerba
  Wilczęta, dnia 27.06.2013 r


  Data wprowadzenia: 2013-06-27 1248
  Data upublicznienia: 2013-06-27
  Art. czytany: 5421 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: admin2
  Autor dokumentu: Irena Krzyżanowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  TRANSMISJE OBRAD RADY GMINY ORAZ WYNIKI GŁOSOWAŃ


  UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WILCZĘTA-ZGŁOSZENIA PRZERW W DOSTAWIE WODY LUB ODBIORU ŚCIEKÓW


  Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


  URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


  Wilczęta 84
  14-405 Wilczęta


  NIP 582-000-55-07


  REGON 000543752


  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00  GMINA WILCZĘTA


  NIP 582-160-14-47


  REGON 170748040


  Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


  Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary  nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


  dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)  UWAGA! NOWY NR KONTA DO WPŁAT ZA ODPADY 


  nr konta: 66 83030006 0030 0300 0404 0150


  dochody budżetu- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


  konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  Urząd Gminy w Wilczętach