(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Statystyka odwiedzin
Menu:
A Rada Gminy
A Wójt Gminy
A Urząd Gminy
A Jednostki podległe
A Podatki i ołaty lokalne
A Budżet i finanse
A Podstawa prawna działania samorządu
A Oferty inwestycyjne
A Gospodarka odpadami
A Zamówienia publiczne
A Przetargi
A Świadczenia dla rodzin
A Dokumenty strategiczne
A Ochrona Środowiska
A Rolnictwo
A Ochrona Danych Osobowych (RODO)
A Urzędowa tablica ogłoszeń
A Oświadczenia majątkowe
A REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
A Mienie komunalne
A REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
A Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
A Druki do pobrania
A Projektowanie aktów normatywnych
A Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
A Instrukcja obsługi
A Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
A Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
A Ogólne informacje o gminie
A Zespół Interdyscyplinarny
A Koordynator ds. dostępności
A Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
A Narodowy Spis Powszechny 2021
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A Wybory Samorządowe 2006
A WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Prognoza pogody na 48 godzin 28.05.2021 r.
A» Bilans łączny na 31.12.2020 r. - Gmina Wilczęta
A» Rachunek zysków i strat na 31.12.2020 r. - Gmina Wilczęta
A» Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' na 31.12.2020 r. -Gmina Wilczęta
A» Zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31.12.2020 r. - Gmina Wilczęta
7 najczęściej czytanych wiadomości:
Wiadomości:
1 Akty prawa miejscowego stanowione przez gminę
wyświetleń: 25726
2 Ustawa o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
wyświetleń: 19590
3 Ustawa o samorządzie gminnym
wyświetleń: 17581
4 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK.
wyświetleń: 16670
5 Informacje dla interesanta
wyświetleń: 15515
6 Mienie komunalne - akty prawne
wyświetleń: 15069
7 Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
wyświetleń: 14869
Prawo miejscowe:
1 powołania gminnego zespołu reagowania kryzysowego oraz ustalenia regulaminu pracy tego zespołu.
wyświetleń: 5000
2 ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilczętach
wyświetleń: 4543
3 uchwalenia Statutu Gminy Wilczęta
wyświetleń: 4452
4 przeprowadzenia wyborów sołtysa Sołectwa Wilczęta
wyświetleń: 4353
5 zmiany uchwały Nr I/6/02 Rady Gminy Wilczęta z dnia 16 listopada 2002 roku w sprawie ..........
wyświetleń: 4264
6 udzielenia pełnomocnictwa.
wyświetleń: 4262
7 powołania Komisji Przetargowej na przetarg nieograniczony na remont dachu Szkoły Podstawowej w Słobitach
wyświetleń: 4229
Procedury:
1 Gwarantowany zasiłek okresowy
wyświetleń: 4820
2 Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania
wyświetleń: 4716
3 Podział i rozgraniczenia nieruchomości
wyświetleń: 4380
4 Zasiłek stały wyrównawczy
wyświetleń: 4233
5 Wydanie dowodu osobistego
wyświetleń: 4233
6 Dodatki mieszkaniowe
wyświetleń: 4211
7 Renta socjalna
wyświetleń: 4103
Biuletyn Informacji Publicznej
ANR

UWAGA! TO JEST ARCHIWALNA STRONA BIP


ZAPRASZAMY NA AKTUALNĄ  STRONĘ BIP GMINY WILCZĘTA


Oficjalna strona internetowa  Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. https://www.wilczeta.pl/


UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WILCZĘTA-ZGŁOSZENIA PRZERW W DOSTAWIE WODY LUB ODBIORU ŚCIEKÓWURZĄD GMINY W WILCZĘTACH


Wilczęta 84
14-405 Wilczęta


NIP 582-000-55-07


REGON 000543752


Godziny pracy Urzędu
od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00GMINA WILCZĘTA


NIP 582-160-14-47


REGON 170748040


Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynarynr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)UWAGA! NOWY NR KONTA DO WPŁAT ZA ODPADY


nr konta: 66 83030006 0030 0300 0404 0150


dochody budżetu- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnyminr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowyELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAPDziennik UstawMonitor PolskiDziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Urząd Gminy w Wilczętach