(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Rada Gminy
A Wójt Gminy
A Urząd Gminy
A Jednostki podległe
A Podatki i ołaty lokalne
A Budżet i finanse
A Podstawa prawna działania samorządu
A Oferty inwestycyjne
A Gospodarka odpadami
A Zamówienia publiczne
A Przetargi
A Świadczenia dla rodzin
A Dokumenty strategiczne
A Ochrona Środowiska
A Rolnictwo
A Ochrona Danych Osobowych (RODO)
A Urzędowa tablica ogłoszeń
A Oświadczenia majątkowe
A REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
A Mienie komunalne
A REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
A Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
A Druki do pobrania
A Projektowanie aktów normatywnych
A Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
A Instrukcja obsługi
A Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
A Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
A Ogólne informacje o gminie
A Zespół Interdyscyplinarny
A Koordynator ds. dostępności
A Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
A Narodowy Spis Powszechny 2021
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A Wybory Samorządowe 2006
A WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Prognoza pogody na 48 godzin 28.05.2021 r.
A» Bilans łączny na 31.12.2020 r. - Gmina Wilczęta
A» Rachunek zysków i strat na 31.12.2020 r. - Gmina Wilczęta
A» Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' na 31.12.2020 r. -Gmina Wilczęta
A» Zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31.12.2020 r. - Gmina Wilczęta
III/18/02 - upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Wilczęta do dokonywa-nia czynności w sprawach z zakresu prawa pracy

Z dnia: 30 grudnia 2002 roku


UCHWAŁA Nr III/18/02
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie:. upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Wilczęta do dokonywa-nia czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorzą-dowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z póżn. zm.) R A D A G M I N Y W I L C Z Ę T A uchwala, co następuje:

§ 1.1. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Wilczęta do dokony-wania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy Wilczęta, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje prawa do ustalania przez Przewodniczącego Rady Wilczęta wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wilczęta.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Wilczęta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Marcin Kaczorek


Data wprowadzenia: 2003-06-22 1232
Data upublicznienia: 2003-06-22
Art. czytany: 3958 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: admin2
Rejestr zmian:
2003-06-22
1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: admin2
Biuletyn Informacji Publicznej
ANR

UWAGA! TO JEST ARCHIWALNA STRONA BIP


ZAPRASZAMY NA AKTUALNĄ  STRONĘ BIP GMINY WILCZĘTA


Oficjalna strona internetowa  Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. https://www.wilczeta.pl/


UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WILCZĘTA-ZGŁOSZENIA PRZERW W DOSTAWIE WODY LUB ODBIORU ŚCIEKÓWURZĄD GMINY W WILCZĘTACH


Wilczęta 84
14-405 Wilczęta


NIP 582-000-55-07


REGON 000543752


Godziny pracy Urzędu
od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00GMINA WILCZĘTA


NIP 582-160-14-47


REGON 170748040


Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynarynr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)UWAGA! NOWY NR KONTA DO WPŁAT ZA ODPADY


nr konta: 66 83030006 0030 0300 0404 0150


dochody budżetu- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnyminr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowyELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAPDziennik UstawMonitor PolskiDziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Urząd Gminy w Wilczętach