(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Rada Gminy
A Wójt Gminy
A Urząd Gminy
A Jednostki podległe
A Podatki i ołaty lokalne
A Budżet i finanse
A Podstawa prawna działania samorządu
A Oferty inwestycyjne
A Gospodarka odpadami
A Zamówienia publiczne
A Przetargi
A Świadczenia dla rodzin
A Dokumenty strategiczne
A Ochrona Środowiska
A Rolnictwo
A Ochrona Danych Osobowych (RODO)
A Urzędowa tablica ogłoszeń
A Oświadczenia majątkowe
A REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
A Mienie komunalne
A REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
A Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
A Druki do pobrania
A Projektowanie aktów normatywnych
A Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
A Instrukcja obsługi
A Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
A Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
A Ogólne informacje o gminie
A Zespół Interdyscyplinarny
A Koordynator ds. dostępności
A Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A Wybory Samorządowe 2006
A WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Prognoza pogody na 48 godzin 08.03.2021 r.
A» Prognoza pogody na 48 godzin 05.03.2021 r.
A» Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
A» Uchwała RIO w sprawie planowanej kwoty długu przedstawionej w WPF i uchwale budżetowej na 2021 rok
A» Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Wilczęta na 2021 rok
 • Ochrona Danych Osobowych (RODO)
 • RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  Poniżej znajdziecie Państwo 'Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych' w Urzędzie Gminy Wilczęta na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Wilczęta,
  jest Wójt Gminy Wilczęta, Wilczęta 84 14-405 Wilczęta.
  2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Wilczęta, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może
  się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Wilczęta p.Hanną Drączkowską za pomocą adresu email: [email protected]
  3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Wilczęta - przetwarza Pani/Pana dane osobowe
  na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia
  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).
  5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w punkcie 4 odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  6. Pani/ Pana dane będą przechowywane na podstawie przepisów obowiązującego prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w punkcie 4, nie dłużej niż ogłoszenie zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego.
  7. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych/ Prawo do usunięcia danych przysługuje Pani/ Panu w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Panią/ Pana cofnięta, a przepisy prawa zezwalają na ich trwałe usunięcie.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), posiada Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeśli nie koliduje to z przepisami ustawy wymienionej w punkcie 4.
  9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
  w sprawach ochrony danych osobowych.
  10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
  12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  13. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w przypadku gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


  Data wprowadzenia: 2018-05-25 0943
  Data upublicznienia: 2018-05-25
  Art. czytany: 4040 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ryszard Żemier
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  TRANSMISJE OBRAD RADY GMINY ORAZ WYNIKI GŁOSOWAŃ


  UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WILCZĘTA-ZGŁOSZENIA PRZERW W DOSTAWIE WODY LUB ODBIORU ŚCIEKÓW


  Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


  URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


  Wilczęta 84
  14-405 Wilczęta


  NIP 582-000-55-07


  REGON 000543752


  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00  GMINA WILCZĘTA


  NIP 582-160-14-47


  REGON 170748040


  Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


  Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary  nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


  dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)  UWAGA! NOWY NR KONTA DO WPŁAT ZA ODPADY 


  nr konta: 66 83030006 0030 0300 0404 0150


  dochody budżetu- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


  konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  Urząd Gminy w Wilczętach