(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Rada Gminy
A Wójt Gminy
A Urząd Gminy
A Jednostki podległe
A Podatki i ołaty lokalne
A Budżet i finanse
A Podstawa prawna działania samorządu
A Oferty inwestycyjne
A Gospodarka odpadami
A Zamówienia publiczne
A Przetargi
A Świadczenia dla rodzin
A Dokumenty strategiczne
A Ochrona Środowiska
A Rolnictwo
A Ochrona Danych Osobowych (RODO)
A Urzędowa tablica ogłoszeń
A Oświadczenia majątkowe
A REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
A Mienie komunalne
A REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
A Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
A Druki do pobrania
A Projektowanie aktów normatywnych
A Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
A Instrukcja obsługi
A Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
A Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
A Ogólne informacje o gminie
A Zespół Interdyscyplinarny
A Koordynator ds. dostępności
A Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
A Narodowy Spis Powszechny 2021
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A Wybory Samorządowe 2006
A WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Protokół Nr XIV/2021 z Sesji Rady Gminy Wilczęta odbytej w dniu 29.04.2021 r.
A» Prognoza pogody na 48 godzin 12.05.2021 r.
A» Prognoza pogody na 48 godzin 11.05.2021 r.
A» Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczęta za 2020 rok
A» Sprawozdanie finansowe GBP w Wilczętach za 2020 r.
 • Gospodarka odpadami
 • Informacja o zasadach gospodarki odpadami

  INFORMACJA - GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
  Szanowni mieszkańcy
  Wszyscy właściciele nieruchomości
  Z dniem 1 lipca 2013 roku wchodzi w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

  W związku z powyższym przypominam o obowiązku składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, którzy dotychczas ich nie złożyli. Należy niezwłoczne złożyć taką deklarację w Urzędzie Gminy w Wilczętach oraz zgłaszać wszelkie zmiany w terminie 14 dni od ich powstania.
  Niezrealizowanie tego obowiązku jest zagrożone wszczęciem postępowania administracyjnego wobec osób, które są zobowiązane ale obowiązku nie realizują.
  Deklaracje dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych są dostępne w Urzędzie Gminy w Wilczętach lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wilczęta pod adresem: www.ugwilczeta.bip.doc.pl, w zakładce: urzędowa tablica ogłoszeń.

  W Gminie Wilczęta odbiorem odpadów od dnia 1 lipca 2013 roku zajmie się firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, t.j. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 6, 14-400 Pasłęk, tel. 55-248-20-21 lub 55-248-31-24.

  Zapewnienie pojemników (worków) do gromadzenia odpadów zebranych selektywnie lub nieselektywnie należy do obowiązków właścicieli nieruchomości.
  Rodzaje i pojemność pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych:
  - pojemniki o pojemności: 110 l, 120 l, 140 l, 240 l, 1100 l (co najmniej 1 pojemnik 120 l na nieruchomość jednorodzinną na odpady zmieszane lub co najmniej 1 pojemnik lub worek na każdy rodzaj odpadu o pojemności 60 l na każdą nieruchomość jednorodzinną.
  - worki o pojemności od 60 do 120 l.
  - w kolorach:
  NIEBIESKI – na odpady opakowaniowe z papieru i tektury (karton, makulatura mieszana z gazet, itp., z wyjątkiem opakowań papierowych po cemencie i środkach ochrony roślin, tekstyliów) oraz opakowania wielomateriałowe (opakowania do płynnej żywności złożone z tworzywowej folii, papieru i aluminium), z napisem „PAPIER”,
  ZIELONY – na odpady opakowaniowe z szkła kolorowego i bezbarwnego (butelki i słoiki, itp.), z napisem „SZKŁO”
  ŻÓŁTY – na odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali (butelki PET, folia bezbarwna, opakowania z tworzyw sztucznych po produktach spożywczych, po chemii gospodarczej, puszki aluminiowe i stalowe, itp., z wyjątkiem opakowań po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, środkach po impregnacji drewna, olejach syntetycznych i mineralnych, benzynach, lekach, opakowaniach po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowaniach po aerozolach), z napisem „METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”
  BRĄZOWY – na odpady biodegradowalne (odpady zielone, odpadki kuchenne, itp.), z napisem „BIO”
  Uwaga: W okresie do 30.06.2017 r. dopuszcza się stosowanie pojemników w kolorach innych, pod warunkiem ich oznaczenia zgodnie z rodzajem gromadzonych wewnątrz odpadów.
  Właściciele nieruchomości mogą zaopatrywać się w pojemniki w ww. Przedsiębiorstwie na zasadzie zakupu, w wyjątkowych przypadkach w formie wydzierżawienia. Dlatego też prosi się zainteresowanych o zgłaszanie zapotrzebowania do Urzędu Gminy w Wilczętach, tel. 55-249-65-04 lub u sołtysa wsi albo bezpośrednio do PUK w Pasłęku.

  Opłaty za wywóz odpadów, zgodnie z kwotą złożoną w deklaracji, należy wnosić bez wezwania w kasie Urzędu Gminy w Wilczętach lub przelewem bankowym na konto: Nr Bank Spółdzielczy Malbork Oddział Młynary Nr 48 8303 1029 0030 0300 0404 0001., w terminach:

  - pierwsza opłata za miesiąc lipiec 2013 roku – do 15 sierpnia 2013 roku,

  - kolejne opłaty – do 15 dnia każdego miesiąca,

  - za miesiące listopad i grudzień – do 15 grudnia każdego roku kalendarzowego.

  ODBIÓR ODPADÓW ODBYWAŁ SIĘ BĘDZIE ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM, KTÓREGO TREŚĆ ZAMIESZCZANA BĘDZIE SUKCESYWNIE NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY WILCZĘTA ORAZ UDOSTĘPNIONA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ UPRAWNIONEGO DO WYWOZU ODPADÓW.
  PROSI SIĘ MIESZKAŃCÓW O ZGŁASZANIE W URZĘDZIE GMINY W WILCZĘTACH WSZELKICH PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

  Wójt Gminy
  Bogusław Szczerba
  Wilczęta, dnia 27.06.2013 r


  Data wprowadzenia: 2013-06-27 1248
  Data upublicznienia: 2013-06-27
  Art. czytany: 5418 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: admin2
  Autor dokumentu: Irena Krzyżanowska
  Rejestr zmian:
  2013-06-28
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: admin2
  2. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: admin2

  2013-06-27
  3. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: admin2
  4. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: admin2
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  TRANSMISJE OBRAD RADY GMINY ORAZ WYNIKI GŁOSOWAŃ


  UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WILCZĘTA-ZGŁOSZENIA PRZERW W DOSTAWIE WODY LUB ODBIORU ŚCIEKÓW


  Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


  URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


  Wilczęta 84
  14-405 Wilczęta


  NIP 582-000-55-07


  REGON 000543752


  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00  GMINA WILCZĘTA


  NIP 582-160-14-47


  REGON 170748040


  Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


  Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary  nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


  dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)  UWAGA! NOWY NR KONTA DO WPŁAT ZA ODPADY 


  nr konta: 66 83030006 0030 0300 0404 0150


  dochody budżetu- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


  konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  Urząd Gminy w Wilczętach