(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Rada Gminy
A Wójt Gminy
A Urząd Gminy
A Jednostki podległe
A Podatki i ołaty lokalne
A Budżet i finanse
A Podstawa prawna działania samorządu
A Oferty inwestycyjne
A Gospodarka odpadami
A Zamówienia publiczne
A Przetargi
A Świadczenia dla rodzin
A Dokumenty strategiczne
A Ochrona Środowiska
A Rolnictwo
A Ochrona Danych Osobowych (RODO)
A Urzędowa tablica ogłoszeń
A Oświadczenia majątkowe
A REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
A Mienie komunalne
A REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
A Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
A Druki do pobrania
A Projektowanie aktów normatywnych
A Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
A Instrukcja obsługi
A Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
A Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
A Ogólne informacje o gminie
A Zespół Interdyscyplinarny
A Koordynator ds. dostępności
A Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
A Narodowy Spis Powszechny 2021
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A Wybory Samorządowe 2006
A WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Prognoza pogody na 48 godzin 28.05.2021 r.
A» Bilans łączny na 31.12.2020 r. - Gmina Wilczęta
A» Rachunek zysków i strat na 31.12.2020 r. - Gmina Wilczęta
A» Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' na 31.12.2020 r. -Gmina Wilczęta
A» Zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31.12.2020 r. - Gmina Wilczęta
 • Gospodarka odpadami
 • Informacja o poziomach recyklingu

  INFORMACJA
  o osiągniętych przez Gminę Wilczęta poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2013

  Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) Gmina Wilczęta informuje, że:

  1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

  100,00 % (poziom wymagany: nie więcej niż 50 %)

  2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy:

  0,80 % (poziom wymagany” co najmniej 12 %)

  3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niezbezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych:

  48,80 % (poziom wymagany: co najmniej 36 %).

  INFORMACJA
  o osiągniętych przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie działał na podstawie umowy i nie świadczył takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niezbezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych w roku 2013

  Nazwa podmiotu
  Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
  i odzysku innymi metodami innych niż niezbezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o., ul. Szańcowa 1, 82-300 Elbląg
  0,58%

  INFORMACJA
  o miejscach zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wilczęta zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

  Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wilczęta są zagospodarowane przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych Regionu Północego tj. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Elblągu, ul. Mazurska 42, za pośrednictwem Stacji Przeładunkowych Odpadów Komunalnych w Pasłęku lub w Braniewie.


  Data wprowadzenia: 2014-07-30 0939
  Data upublicznienia: 2014-07-30
  Art. czytany: 5099 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: admin2
  Autor dokumentu: Irena Krzyżanowska
  Rejestr zmian:
  2014-07-30
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: admin2
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  UWAGA! TO JEST ARCHIWALNA STRONA BIP


  ZAPRASZAMY NA AKTUALNĄ  STRONĘ BIP GMINY WILCZĘTA


  Oficjalna strona internetowa  Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. https://www.wilczeta.pl/


  UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WILCZĘTA-ZGŁOSZENIA PRZERW W DOSTAWIE WODY LUB ODBIORU ŚCIEKÓW  URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


  Wilczęta 84
  14-405 Wilczęta


  NIP 582-000-55-07


  REGON 000543752


  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00  GMINA WILCZĘTA


  NIP 582-160-14-47


  REGON 170748040


  Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


  Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary  nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


  dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)  UWAGA! NOWY NR KONTA DO WPŁAT ZA ODPADY


  nr konta: 66 83030006 0030 0300 0404 0150


  dochody budżetu- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


  konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  Urząd Gminy w Wilczętach