Ogłoszenie Wójta Gminy

2015-12-09 1247
Art. czytany: 4307 razy

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY WILCZĘTA:

W dniu 30 grudnia 2015 roku organizowana będzie zbiórka materiałów opakowaniowych ze

SZKŁA I MAKULATURY

Odpady w postaci szkła i makulatury można gromadzić w pojemnikach, które znajdują się w tzw. gniazdach przeznaczonych odbioru odpadów selektywnie zebranych bądź też wystawić je w workach przed posesją w widocznym i dostępnym miejscu.

Ponadto informuje się, że w dniu 16 grudnia 2015 roku do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wilczętach, tzw. PSZOK, mieszczącego się na terenie dawnej bazy tzw. wodomistrzówki (część miejscowości Wilczęta w stronę Karwin) w godzinach od 9.00 do 17.00, oddać można:
1) zużyte opony,
2) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
3)odpady poremontowe i budowlane (pochodzące z drobnych remontów, nie wymagających zgłoszenia lub
pozwolenia na budowę, np. czysty gruz budowlany oraz materiały ceramiczne - kafle, płytki, muszle klozetowe, umywalki itp.),
Wójt Gminy Wiczęta

Beata Jarosz