Koordynator oraz zespół ds. dostępności

2020-11-03 1254
Art. czytany: 1324 razy

Koordynator oraz zespół ds. dostępności

Koordynator oraz zespół ds. dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Urzędzie Gminy Wilczęta wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.
Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:
• wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Wilczęta i gminne jednostki organizacyjne;
• przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy Wilczęta i gminne jednostki organizacyjne;
• monitorowanie działalności Urzędu Gminy Wilczęta i gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:
Alicja Październik
Urząd Gminy Wilczęta
Wilczęta 84
14-405 Wilczęta
Tel. 55 249 65 04
e-mail: [email protected]