II sesja 9.12.2002

2003-07-09 1122
Art. czytany: 6505 razy

Porządek obrad i protokół

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4a. Wystąpienie przedstawiciela „Hollas-u”.
4b. Wystąpienie przedstawicieli TP. S.A.
5. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2003
6. Zmiany w budżecie Gminy Wilczęta na rok 2002 - podjęcie uchwały
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Ustalenie wysokości stawki podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Wilczęta.
b) określenie wysokości stawki podatku od posiadania psów na obszarze Gminy Wilczęta
c) określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Wilczęta.
d) zwolnienia od podatku od nieruchomości
e) ustalenie ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Wilczęta
f) określenie wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości
g) określenie wzorów formularzy w zakresie podatku leśnego
h) określenie wzorów formularzy w zakresie podatku rolnego
8. Interpelacje, wnioski i zapytania
9. Zakończenie obrad.Protokół w załączeniu