(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » rok 2017
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Gospodarka odpadami
Zamówienia publiczne
Przetargi
Świadczenia dla rodzin
Dokumenty strategiczne
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
Oświadczenia majątkowe
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Druki do pobrania
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Koordynator ds. dostępności
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin 03.03.2021 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin 02.03.2021 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin 01.03.2021 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin 26.02.2021 r.
» Informacja - godziny otwarcia kasy
Ilość wiadomości z działu 'rok 2017': 52
1  XXVI/177/17 - 19 grudnia 2017 r.
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2018 - 2028....
2017-12-28 1234 Czytano:1102 razy » Przeczytaj artykuł
2  XXVI/179/17 - 19 grudnia 2017 r.
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkania...
2017-12-28 1110 Czytano:1152 razy » Przeczytaj artykuł
3  XXVI/178/17 - 19 grudnia 2017 r.
wprowadzenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwi...
2017-12-28 1109 Czytano:1218 razy » Przeczytaj artykuł
4  XXVI/176 - 19 grudnia 2017 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2017 r....
2017-12-28 1106 Czytano:1258 razy » Przeczytaj artykuł
5  XXVI/175/17 - 19 grudnia 2017 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2017- 2025....
2017-12-28 1104 Czytano:1296 razy » Przeczytaj artykuł
6  XXV/174/17 - 17 listopada 2017 r.
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Nowicy w ośmiol...
2017-11-24 1013 Czytano:1029 razy » Przeczytaj artykuł
7  XXV/173/17 - 17 listopada 2017 r.
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kope...
2017-11-24 1012 Czytano:1242 razy » Przeczytaj artykuł
8  XXV/172/17 - 17 listopada 2017 r.
zamiany Uchwały Nr XVIII/125/16 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19 grudnia 2016 r....
2017-11-24 1010 Czytano:1137 razy » Przeczytaj artykuł
9  XXV/171/17 - 17 listopada 2017 r.
zmiany Uchwały Nr XVIII/124/16 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19 grudnia 2016 r....
2017-11-24 1008 Czytano:1042 razy » Przeczytaj artykuł
10  XXV/170/17 - 17 listopada 2017 r.
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia...
2017-11-24 1006 Czytano:1161 razy » Przeczytaj artykuł
11  XXV/169/17 - 17 listopada 2017 r.
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wilczęta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiota...
2017-11-24 1004 Czytano:1189 razy » Przeczytaj artykuł
12  XXV/168/17 - 17 listopada 2017 r.
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków....
2017-11-24 1003 Czytano:1020 razy » Przeczytaj artykuł
13  XXV/167/17 - 17 listopada 2017 r.
dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Wilcz...
2017-11-24 1001 Czytano:1034 razy » Przeczytaj artykuł
14  XXV/166/17 - 17 listopada 2017 r.
stawek podatku od środków transportowych....
2017-11-24 1000 Czytano:1022 razy » Przeczytaj artykuł
15  XXV/165/17 - 17 listopada 2017 r.
stawek podatku od nieruchomości....
2017-11-24 0958 Czytano:1310 razy » Przeczytaj artykuł
16  XXV/164/17 - 17 listopada 2017 r.
przyjęcia do realizacji projektu pod tytułem „Rodzina to nasza przyszłość”....
2017-11-24 0957 Czytano:1109 razy » Przeczytaj artykuł
17  XXV/163/17 - 17 listopada 2017 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2017 r....
2017-11-24 0954 Czytano:913 razy » Przeczytaj artykuł
18  XXV/162/17 - 17.11.2017 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2017-2025...
2017-11-24 0950 Czytano:1185 razy » Przeczytaj artykuł
19  XXIV/161/17 - 8 września 2017 r.
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu na realizację zadania
inwestycyjnego „Popra...
2017-09-14 1038 Czytano:1301 razy » Przeczytaj artykuł
20  XXIV/160/17 - 8 września 2017 r.
ustalenia zasad przekazywania dla Zakładu Komunalnego w Wilczętach środków
finansowych wynikaj...
2017-09-14 1037 Czytano:1310 razy » Przeczytaj artykuł
21  XXIV/159/17 - 8 września 2017 r.
zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa....
2017-09-14 1036 Czytano:1135 razy » Przeczytaj artykuł
22  XXIV/158/17 - 8 września 2017 r.
zmiany Uchwały Nr XXIII/151/17 Rady Gminy Wilczęta z dnia 21 czerwca 2017 r....
2017-09-14 1035 Czytano:1304 razy » Przeczytaj artykuł
23  XXIV/157/17 - 8 września 2017 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2017 r....
2017-09-14 1031 Czytano:909 razy » Przeczytaj artykuł
24  XXIV/156/17 - 8 września 2017 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2017- 2025....
2017-09-14 1029 Czytano:1027 razy » Przeczytaj artykuł
25  XXIV/155/17 - 8 września 2017 r.
rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa dotyczącego zmiany zakresu
przeznaczenia środ...
2017-09-14 1028 Czytano:1236 razy » Przeczytaj artykuł
26  XXIV/154/17 - 8 września 2017 r.
rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa dotyczącego zmiany zakresu
przeznaczenia środ...
2017-09-14 1026 Czytano:1259 razy » Przeczytaj artykuł
27  XXIII/153/17 - 21 czerwca 2017 r.
udzielenia Wójtowi Gminy Wilczęta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok....
2017-06-28 0736 Czytano:1332 razy » Przeczytaj artykuł
28  XXIII/152/17 - 21 czerwca 2017 r.
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok....
2017-06-28 0735 Czytano:1369 razy » Przeczytaj artykuł
29  XXIII/151/17 - 21 czerwca 2017 r.
uchwalenia Statutu Gminy Wilczęta....
2017-06-28 0732 Czytano:1294 razy » Przeczytaj artykuł
30  XXIII/150/817 - 21 czerwca 2017 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2017 r....
2017-06-28 0730 Czytano:1112 razy » Przeczytaj artykuł
31  XXIII/149/17 - 21 czerwca 2017 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2017- 2025....
2017-06-28 0728 Czytano:1106 razy » Przeczytaj artykuł
32  XXIII/148/17 - 21 czerwca 2017 r.
rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa dotyczącego zmiany zakresu przeznaczenia środk...
2017-06-28 0727 Czytano:1482 razy » Przeczytaj artykuł
33  XXIII/147/17 - 21 czerwca 2017 r.
rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa dotyczącego zmiany zakresu przeznaczenia środk...
2017-06-28 0726 Czytano:1219 razy » Przeczytaj artykuł
34  XXIII/146/17 - 21 czerwca 2017 r.
zmiany uchwały Nr I/6/14 Rady Gminy Wilczęta z dnia 26 listopada 2014 r....
2017-06-28 0724 Czytano:1437 razy » Przeczytaj artykuł
35  XXII/145/17 - 28 kwietnia 2017 r.
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę....
2017-05-05 0718 Czytano:1466 razy » Przeczytaj artykuł
36  XXII/144/17 - 28 kwietnia 2017 r.
ustalenia dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków....
2017-05-05 0717 Czytano:1203 razy » Przeczytaj artykuł
37  XXII/143/17 - 28 kwietnia 2017 r.
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków....
2017-05-05 0716 Czytano:1231 razy » Przeczytaj artykuł
38  XXII/142/17 - 28 kwietnia 2017 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2017 r....
2017-05-05 0709 Czytano:1236 razy » Przeczytaj artykuł
39  XXII/141/17 - 28 kwietnia 2017 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2017- 2025...
2017-05-05 0707 Czytano:1238 razy » Przeczytaj artykuł
40  XXII/140/17 - 28 kwietnia 2017 r.
zmiany uchwały Nr I/6/14 Rady Gminy Wilczęta z dnia 26 listopada 2014 r...
2017-05-05 0702 Czytano:1395 razy » Przeczytaj artykuł
41  XXI/139/17 - 31-03-2017
wprowadzenia opłaty prolongacyjnej....
2017-04-05 1041 Czytano:1308 razy » Przeczytaj artykuł
42  XXI/138/17 - 31-03-2017
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejsce...
2017-04-05 1039 Czytano:1244 razy » Przeczytaj artykuł
43  XXI/137/17 - 31-03-2017
zmiany uchwały Nr IV/25/14 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19 grudnia 2014 r....
2017-04-05 1038 Czytano:1281 razy » Przeczytaj artykuł
44  XXI/136/17 - 31-03-2017
wprowadzenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zw...
2017-04-05 1036 Czytano:1555 razy » Przeczytaj artykuł
45  XXI/135/17 - 31-03-2017
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego....
2017-04-05 1031 Czytano:1225 razy » Przeczytaj artykuł
46  XXI/134/17 - 31-03-2017
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2017 r....
2017-04-05 1028 Czytano:1187 razy » Przeczytaj artykuł
47  XXI/133/17 - 31-03-2017
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2017- 2027...
2017-04-05 1024 Czytano:1107 razy » Przeczytaj artykuł
48  XX/132/17 - 27 lutego 2017 r.
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju
szkolnego....
2017-03-07 0700 Czytano:1045 razy » Przeczytaj artykuł
49  XIX/131/17 - 17 lutego 2017 r.
przekazania w drodze darowizny na rzecz Powiatu Braniewskiego nieruchomości
stanowiącej własnoś...
2017-03-07 0658 Czytano:1166 razy » Przeczytaj artykuł
50  XIX/130/17 - 17 lutego 2017 r.
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wilczęta z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiot...
2017-03-07 0656 Czytano:1086 razy » Przeczytaj artykuł
51  XIX/129/17 - 17 lutego 2017 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2017 r....
2017-03-07 0654 Czytano:1223 razy » Przeczytaj artykuł
52  XIX/128/17 - 17 lutego 2017 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2017- 2025...
2017-03-07 0650 Czytano:1248 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Statut Gminy
rok 2002
rok 2003
rok 2004
rok 2005
rok 2006
rok 2007
rok 2008
rok 2009
rok 2010
rok 2011
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015
rok 2016
rok 2017
rok 2018
Ostat. 10 wiadomości:

» uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2018 - 2028.
» ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
» wprowadzenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczęta na rok 2017.
» zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2017 r.
» zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2017- 2025.
» stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nowicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowicy.
» stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Słobitach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Słobitach.
» zamiany Uchwały Nr XVIII/125/16 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19 grudnia 2016 r.
» zmiany Uchwały Nr XVIII/124/16 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19 grudnia 2016 r.
» przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.
Urząd Gminy w Wilczętach