(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Rada Gminy Wilczęta kadencji 2018-2023 » Uchwały Rady Gminy
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Gospodarka odpadami
Zamówienia publiczne
Przetargi
Świadczenia dla rodzin
Dokumenty strategiczne
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
Oświadczenia majątkowe
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Druki do pobrania
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Koordynator ds. dostępności
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin 03.03.2021 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin 02.03.2021 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin 01.03.2021 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin 26.02.2021 r.
» Informacja - godziny otwarcia kasy
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały Rady Gminy': 125
1  Uchwała Nr XIII/122/21 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29.01.2021 r.
w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomno...
2021-02-01 1440 Czytano:178 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr XIII/121/21 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29.01.2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady ...
2021-02-01 1439 Czytano:166 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr XIII/120/21 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29.01.2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wilczęta na rok 2021....
2021-02-01 1438 Czytano:156 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr XIII/119/21 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29.01.2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Inicjatyw Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy Wilczęta...
2021-02-01 1438 Czytano:168 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr XIII/118/21 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29.01.2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wilczęta....
2021-02-01 1436 Czytano:158 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr XIII/117/21 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29.01.2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości....
2021-02-01 1435 Czytano:123 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr XIII/116/21 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29.01.2021 r.
w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Wilczęta....
2021-02-01 1434 Czytano:119 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr XIII/115/21 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29.01.2021 r.
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodz...
2021-02-01 1433 Czytano:106 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr XIII/114/21 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29.01.2021 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pr...
2021-02-01 1432 Czytano:109 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr XIII/113/21 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29.01.2021 r.
zmieniająca uchwałę Nr XII/103/2020 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30 października 2020 r. w sprawi...
2021-02-01 1431 Czytano:112 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr XIII/112/21 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29.01.2021 r.
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022....
2021-02-01 1430 Czytano:96 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr XIII/111/21 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29.01.2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2021 r....
2021-02-01 1429 Czytano:118 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr XIII/110/21 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29.01.2021 r.
w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2021-2028....
2021-02-01 1424 Czytano:126 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr XII/109/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.10.2020 r.
w sprawie wskazania podmiotu do reprezentowania gminy jako pokrzywdzonej w postępowaniu
sądowym....
2020-11-03 1408 Czytano:372 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr XII/108/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.10.2020 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/186/18 Rady Gminy Wilczęta z dnia 21 marca 2018 roku w
sprawie za...
2020-11-03 1407 Czytano:355 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr XII/107/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.10.2020 r.
zmieniająca uchwałę Nr XVIII/125/16 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19 grudnia 2016 roku w
sprawie w...
2020-11-03 1407 Czytano:366 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr XII/106/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.10.2020 r.
w sprawie Programu Współpracy Gminy Wilczęta z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi
podmio...
2020-11-03 1406 Czytano:336 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr XII/105/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.10.2020 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości....
2020-11-03 1406 Czytano:292 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr XII/104/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.10.2020 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych....
2020-11-03 1405 Czytano:235 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr XII/103/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.10.2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczęta....
2020-11-03 1405 Czytano:245 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr XII/102/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.10.2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komu...
2020-11-03 1405 Czytano:250 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr XII/101/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.10.2020 r.
w sprawie zmiany w Statucie Gminy Wilczęta....
2020-11-03 1404 Czytano:225 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr XII/100/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.10.2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Pasłęk na realizację zadania
inwestycyjne...
2020-11-03 1404 Czytano:245 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr XII/99/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.10.2020 r.
w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020....
2020-11-03 1404 Czytano:215 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr XII/98/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.10.2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2020 r....
2020-11-03 1403 Czytano:229 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr XII/97/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.10.2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2020-2020....
2020-11-03 1402 Czytano:225 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwała Nr XI/96/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilczęta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok....
2020-08-03 1249 Czytano:591 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr XI/95/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok....
2020-08-03 1248 Czytano:627 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr XI/94/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilczęta wotum zaufania....
2020-08-03 1248 Czytano:605 razy » Przeczytaj artykuł
30  Uchwała Nr XI/93/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej pr...
2020-08-03 1247 Czytano:612 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr XI/92/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruch...
2020-08-03 1245 Czytano:553 razy » Przeczytaj artykuł
32  Uchwała Nr XI/91/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilczęta
oraz okr...
2020-08-03 1243 Czytano:533 razy » Przeczytaj artykuł
33  Uchwała Nr XI/90/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wilczęta na rok szkolny
2020/2021....
2020-08-03 1242 Czytano:486 razy » Przeczytaj artykuł
34  Uchwała Nr XI/89/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczęta....
2020-08-03 1238 Czytano:559 razy » Przeczytaj artykuł
35  Uchwała Nr XI/88/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomn...
2020-08-03 1237 Czytano:511 razy » Przeczytaj artykuł
36  Uchwała Nr XI/87/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla studentów....
2020-08-03 1235 Czytano:555 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr XI/86/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilczęta....
2020-08-03 1155 Czytano:479 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr XI/85/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2020 r....
2020-08-03 1152 Czytano:525 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr XI/84/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2020- 2028....
2020-08-03 1148 Czytano:485 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwała Nr X/83/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.04.2020 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i ...
2020-05-07 1216 Czytano:925 razy » Przeczytaj artykuł
41  Uchwała Nr X/82/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.04.2020 r.
w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków....
2020-05-07 1215 Czytano:902 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr X/81/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.04.2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu na realizację zadania inwestycyjnego...
2020-05-07 1214 Czytano:876 razy » Przeczytaj artykuł
43  Uchwała Nr X/80/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.04.2020 r.
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowicy poprzez zmianę siedziby i nazwy szkoły....
2020-05-07 1212 Czytano:869 razy » Przeczytaj artykuł
44  Uchwała Nr X/79/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.04.2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2020 r....
2020-05-07 1208 Czytano:749 razy » Przeczytaj artykuł
45  Uchwała Nr X/78/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.04.2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2020- 2028....
2020-05-07 1206 Czytano:769 razy » Przeczytaj artykuł
46  Uchwała Nr IX/77/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 13.02.2020 r.
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021....
2020-02-18 0702 Czytano:1050 razy » Przeczytaj artykuł
47  Uchwała Nr IX/76/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 13.02.2020 r.
w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomno...
2020-02-18 0701 Czytano:1003 razy » Przeczytaj artykuł
48  Uchwała Nr IX/75/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 13.02.2020 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowicy poprzez zmianę siedziby i nazwy szk...
2020-02-18 0700 Czytano:1028 razy » Przeczytaj artykuł
49  Uchwała Nr IX/74/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 13.02.2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2020 r....
2020-02-18 0658 Czytano:1004 razy » Przeczytaj artykuł
50  Uchwała Nr IX/73/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 13.02.2020 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta ma lata 2020-2028....
2020-02-18 0656 Czytano:820 razy » Przeczytaj artykuł
51  Uchwała Nr VIII/75/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 12.12.2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady ...
2019-12-19 0720 Czytano:1209 razy » Przeczytaj artykuł
52  Uchwała Nr VIII/74/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 12.12.2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wilczęta na rok 2020....
2019-12-19 0719 Czytano:1271 razy » Przeczytaj artykuł
53  Uchwała Nr VIII/73/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 12.12.2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Inicjatyw Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy Wilczęta...
2019-12-19 0718 Czytano:1116 razy » Przeczytaj artykuł
54  Uchwała Nr VIII/72/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 12.12.2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze ...
2019-12-19 0717 Czytano:1060 razy » Przeczytaj artykuł
55  Uchwała Nr VIII/71/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 12.12.2019 r.
w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków....
2019-12-19 0716 Czytano:1095 razy » Przeczytaj artykuł
56  Uchwała Nr VIII/70/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 12.12.2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pr...
2019-12-19 0713 Czytano:914 razy » Przeczytaj artykuł
57  Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 12.12.2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach a...
2019-12-19 0712 Czytano:860 razy » Przeczytaj artykuł
58  Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 12.12.2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości....
2019-12-19 0711 Czytano:890 razy » Przeczytaj artykuł
59  Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 12.12.2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2020 r....
2019-12-19 0707 Czytano:867 razy » Przeczytaj artykuł
60  Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 12.12.2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2020-2028....
2019-12-19 0705 Czytano:927 razy » Przeczytaj artykuł
61  Uchwała Nr VIII/65/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 12.12.2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...
2019-12-19 0703 Czytano:892 razy » Przeczytaj artykuł
62  Uchwała Nr VIII/64/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 12.12.2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2019 r....
2019-12-19 0700 Czytano:856 razy » Przeczytaj artykuł
63  Uchwała Nr VIII/63/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 12.12.2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2019- 2029....
2019-12-19 0659 Czytano:907 razy » Przeczytaj artykuł
64  Uchwała Nr VII/62/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 8.11.2019 r.
W sprawie Programu Współpracy Gminy Wilczęta z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiot...
2019-11-12 1334 Czytano:1129 razy » Przeczytaj artykuł
65  Uchwała Nr VII/61/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 8.11.2019 r.
w sprawie zmiany w Statucie Gminy Wilczęta....
2019-11-12 1333 Czytano:1298 razy » Przeczytaj artykuł
66  Uchwała Nr VII/60/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 8.11.2019 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych....
2019-11-12 1331 Czytano:1132 razy » Przeczytaj artykuł
67  Uchwała Nr VII/59/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 8.11.2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2019 r....
2019-11-12 1329 Czytano:1188 razy » Przeczytaj artykuł
68  Uchwała Nr VII/58/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 8.11.2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2019–2029....
2019-11-12 1325 Czytano:989 razy » Przeczytaj artykuł
69  Uchwała Nr VI/57/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 27.09.2019
w sprawie rozpatrzenia uchwalonego wniosku sołectwa dotyczącego zmiany przeznaczenia środków fu...
2019-10-03 0747 Czytano:1246 razy » Przeczytaj artykuł
70  Uchwała Nr VI/56/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 27.09.2019
w sprawie rozpatrzenia uchwalonego wniosku sołectwa dotyczącego zmiany przeznaczenia środków fu...
2019-10-03 0747 Czytano:1136 razy » Przeczytaj artykuł
71  Uchwała Nr VI/55/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 27.09.2019
w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019....
2019-10-03 0745 Czytano:1151 razy » Przeczytaj artykuł
72  Uchwała Nr VI/54/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 27.09.2019
w sprawie stawek podatku od nieruchomości....
2019-10-03 0744 Czytano:1117 razy » Przeczytaj artykuł
73  Uchwała Nr VI/53/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 27.09.2019
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2019 r....
2019-10-03 0741 Czytano:1177 razy » Przeczytaj artykuł
74  Uchwała Nr VI/52/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 27.09.2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2019-2029....
2019-10-03 0738 Czytano:1118 razy » Przeczytaj artykuł
75  Uchwała Nr V/51/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 28.06.2019
w sprawie rozpatrzenia uchwalonego wniosku sołectwa dotyczącego zmiany przeznaczenia środków fun...
2019-07-03 1149 Czytano:1464 razy » Przeczytaj artykuł
76  Uchwała Nr V/50/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 28.06.2019
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilczęta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018
rok...
2019-07-03 1148 Czytano:1315 razy » Przeczytaj artykuł
77  Uchwała Nr V/49/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 28.06.2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok....
2019-07-03 1147 Czytano:1413 razy » Przeczytaj artykuł
78  Uchwała Nr V/48/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 28.06.2019
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilczęta wotum zaufania....
2019-07-03 1146 Czytano:1341 razy » Przeczytaj artykuł
79  Uchwała Nr V/47/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 28.06.2019
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształc...
2019-07-03 1145 Czytano:1340 razy » Przeczytaj artykuł
80  Uchwała Nr V/46/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 28.06.2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2019 r....
2019-07-03 1143 Czytano:1181 razy » Przeczytaj artykuł
81  Uchwała Nr V/45/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 28.06.2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2019-2029....
2019-07-03 1140 Czytano:1326 razy » Przeczytaj artykuł
82  Uchwała Nr V/44/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 28.06.2019
zmiany uchwały Nr I/8/18 Rady Gminy Wilczęta z dnia 23 listopada 2018 r....
2019-07-03 1139 Czytano:1246 razy » Przeczytaj artykuł
83  Uchwała Nr V/43/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 28.06.2019
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wilczęta....
2019-07-03 1137 Czytano:1280 razy » Przeczytaj artykuł
84  Uchwała IV/42/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia uchwalonego wniosku sołectwa dotyczącego zmiany przeznaczenia środków fun...
2019-04-03 0759 Czytano:1566 razy » Przeczytaj artykuł
85  Uchwała IV/41/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych...
2019-04-03 0759 Czytano:1527 razy » Przeczytaj artykuł
86  Uchwała IV/40/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeci...
2019-04-03 0757 Czytano:1502 razy » Przeczytaj artykuł
87  Uchwała IV/39/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomno...
2019-04-03 0756 Czytano:1521 razy » Przeczytaj artykuł
88  Uchwała IV/38/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków....
2019-04-03 0754 Czytano:1424 razy » Przeczytaj artykuł
89  Uchwała IV/37/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilczęta oraz okre...
2019-04-03 0753 Czytano:1064 razy » Przeczytaj artykuł
90  Uchwała Nr IV/36/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29 marca 2019 r.
Uchwała Nr IV/36/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżeto...
2019-04-03 0748 Czytano:1150 razy » Przeczytaj artykuł
91  Uchwała IV/35/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29 marca 2019 r.
Uchwała IV/35/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2019-20...
2019-04-03 0743 Czytano:1108 razy » Przeczytaj artykuł
92  Uchwała Nr III/34/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 18.02.2019
Uchwała Nr III/34/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 18.02.2019....
2019-02-21 0915 Czytano:1639 razy » Przeczytaj artykuł
93  Uchwała Nr III/33/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 18.02.2019
Uchwała Nr III/33/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 18.02.2019....
2019-02-21 0914 Czytano:1514 razy » Przeczytaj artykuł
94  Uchwała Nr III/32/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 18.02.2019
Uchwała Nr III/32/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 18.02.2019....
2019-02-21 0913 Czytano:1486 razy » Przeczytaj artykuł
95  Uchwała Nr III/31/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 18.02.2019
Uchwała Nr III/31/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 18.02.2019....
2019-02-21 0905 Czytano:1298 razy » Przeczytaj artykuł
96  Uchwała Nr III/30/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 18.02.2019
Uchwała Nr III/30/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 18.02.2019....
2019-02-21 0904 Czytano:1497 razy » Przeczytaj artykuł
97  Uchwała Nr III/29/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 18.02.2019
Uchwała Nr III/29/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 18.02.2019....
2019-02-21 0903 Czytano:1394 razy » Przeczytaj artykuł
98  Uchwała Nr III/28/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 18.02.2019
Uchwała Nr III/28/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 18.02.2019....
2019-02-21 0902 Czytano:1420 razy » Przeczytaj artykuł
99  Uchwała Nr III/27/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 18.02.2019
Uchwała Nr III/27/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 18.02.2019....
2019-02-21 0901 Czytano:1220 razy » Przeczytaj artykuł
100  Uchwała Nr III/26/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 18.02.2019
Uchwała Nr III/26/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 18.02.2019....
2019-02-21 0858 Czytano:1347 razy » Przeczytaj artykuł
101  Uchwała Nr III/25/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 18.02.2019
Uchwała Nr III/25/19 Rady Gminy Wilczęta z dnia 18.02.2019....
2019-02-21 0856 Czytano:1365 razy » Przeczytaj artykuł
102  Uchwała Nr II/24/18 Rady Gminy Wilczęta z dnia 14.12.2018
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową
w postaci prod...
2018-12-24 1011 Czytano:1644 razy » Przeczytaj artykuł
103  Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Wilczęta z dnia 14.12.2018
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rzą...
2018-12-24 1010 Czytano:1600 razy » Przeczytaj artykuł
104  Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Wilczęta z dnia 14.12.2018
w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzież...
2018-12-24 1008 Czytano:1538 razy » Przeczytaj artykuł
105  Uchwała Nr II/21/18 Rady Gminy Wilczęta z dnia 14.12.2018
w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków. ...
2018-12-24 1007 Czytano:1432 razy » Przeczytaj artykuł
106  Uchwała Nr II/20/18 Rady Gminy Wilczęta z dnia 14.12.2018
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pr...
2018-12-24 1005 Czytano:1241 razy » Przeczytaj artykuł
107  Uchwała Nr II/19/18 Rady Gminy Wilczęta z dnia 14.12.2018
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wilczęta na kadencję lat 2018...
2018-12-24 1004 Czytano:1374 razy » Przeczytaj artykuł
108  Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Wilczęta z dnia 14.12.2018
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wilczęta...
2018-12-24 1003 Czytano:1364 razy » Przeczytaj artykuł
109  Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Wilczęta z dnia 14.12.2018
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wilczęta na kadenc...
2018-12-24 1002 Czytano:1332 razy » Przeczytaj artykuł
110  Uchwała Nr II/16/18 Rady Gminy Wilczęta z dnia 14.12.2018
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wilczęta z organizacjami pozarządowymi oraz innym...
2018-12-24 1000 Czytano:1336 razy » Przeczytaj artykuł
111  Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Wilczęta z dnia 14.12.2018
w sprawie zmiany w Statucie Gminy Wilczęta....
2018-12-24 0959 Czytano:1208 razy » Przeczytaj artykuł
112  Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Wilczęta z dnia 14.12.2018
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wilczęta....
2018-12-24 0956 Czytano:1084 razy » Przeczytaj artykuł
113  Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Wilczęta z dnia 14.12.2018
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2019 r....
2018-12-24 0952 Czytano:1078 razy » Przeczytaj artykuł
114  Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Wilczęta z dnia 14.12.2018
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2019-2029....
2018-12-24 0948 Czytano:1202 razy » Przeczytaj artykuł
115  Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Wilczęta z dnia 14.12.2018
w sprawie stawek podatku od środków transportowych....
2018-12-24 0945 Czytano:991 razy » Przeczytaj artykuł
116  Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Wilczęta z dnia 14.12.2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2018 r....
2018-12-24 0942 Czytano:1138 razy » Przeczytaj artykuł
117  Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Wilczęta z dnia 14.12.2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2018-2028....
2018-12-24 0937 Czytano:1149 razy » Przeczytaj artykuł
118  Uchała Nr I/8/18 Rady Gminy Wilczęta z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Wilczęta...
2018-12-06 1030 Czytano:1708 razy » Przeczytaj artykuł
119  Uchała Nr I/7/18 Rady Gminy Wilczęta z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Inicjatyw Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy Wilczęta na kadencję l...
2018-12-06 1030 Czytano:1496 razy » Przeczytaj artykuł
120  Uchała Nr I/6/18 Rady Gminy Wilczęta z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wilczęta na kadencję lat 2018–2023 i ustaleni...
2018-12-06 1029 Czytano:1441 razy » Przeczytaj artykuł
121  Uchała Nr I/5/18 Rady Gminy Wilczęta z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady G...
2018-12-06 1028 Czytano:1374 razy » Przeczytaj artykuł
122  Uchała Nr I/4/18 Rady Gminy Wilczęta z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Inicjatyw Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy Wilczęta ...
2018-12-06 1027 Czytano:1462 razy » Przeczytaj artykuł
123  Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Wilczęta z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wilczęta na kadencję lat 2018-202...
2018-12-06 1024 Czytano:1213 razy » Przeczytaj artykuł
124  Uchała Nr I/2/18 Rady Gminy Wilczęta z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wilczęta....
2018-12-06 1022 Czytano:1133 razy » Przeczytaj artykuł
125  Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Wilczęta z dnia 23 listopada 2018 r
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wilczęta...
2018-12-06 1011 Czytano:1272 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Skład Rady Gminy i Komisji
Protokoły z sesji Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje wnioski i zapytania radnych
Ostat. 10 wiadomości:

» Uchwała Nr XIII/122/21 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29.01.2021 r.
» Uchwała Nr XIII/121/21 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29.01.2021 r.
» Uchwała Nr XIII/120/21 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29.01.2021 r.
» Uchwała Nr XIII/119/21 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29.01.2021 r.
» Uchwała Nr XIII/118/21 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29.01.2021 r.
» Uchwała Nr XIII/117/21 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29.01.2021 r.
» Uchwała Nr XIII/116/21 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29.01.2021 r.
» Uchwała Nr XIII/115/21 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29.01.2021 r.
» Uchwała Nr XIII/114/21 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29.01.2021 r.
» Uchwała Nr XIII/113/21 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29.01.2021 r.
Urząd Gminy w Wilczętach