(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Statystyka odwiedzin
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Gospodarka odpadami
Zamówienia publiczne
Przetargi
Świadczenia dla rodzin
Dokumenty strategiczne
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
Oświadczenia majątkowe
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Druki do pobrania
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Koordynator ds. dostępności
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Narodowy Spis Powszechny 2021
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin 28.05.2021 r.
» Bilans łączny na 31.12.2020 r. - Gmina Wilczęta
» Rachunek zysków i strat na 31.12.2020 r. - Gmina Wilczęta
» Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' na 31.12.2020 r. -Gmina Wilczęta
» Zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31.12.2020 r. - Gmina Wilczęta
7 najczęściej czytanych wiadomości:
Wiadomości:
1 Akty prawa miejscowego stanowione przez gminę
wyświetleń: 25933
2 Ustawa o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
wyświetleń: 19804
3 Ustawa o samorządzie gminnym
wyświetleń: 17777
4 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK.
wyświetleń: 16807
5 Informacje dla interesanta
wyświetleń: 15758
6 Mienie komunalne - akty prawne
wyświetleń: 15263
7 Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
wyświetleń: 15060
Prawo miejscowe:
1 powołania gminnego zespołu reagowania kryzysowego oraz ustalenia regulaminu pracy tego zespołu.
wyświetleń: 5055
2 ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilczętach
wyświetleń: 4602
3 uchwalenia Statutu Gminy Wilczęta
wyświetleń: 4496
4 przeprowadzenia wyborów sołtysa Sołectwa Wilczęta
wyświetleń: 4411
5 zmiany uchwały Nr I/6/02 Rady Gminy Wilczęta z dnia 16 listopada 2002 roku w sprawie ..........
wyświetleń: 4332
6 udzielenia pełnomocnictwa.
wyświetleń: 4331
7 określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na obszarze Gminy Wilczęta.
wyświetleń: 4285
Procedury:
1 Gwarantowany zasiłek okresowy
wyświetleń: 4877
2 Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania
wyświetleń: 4777
3 Podział i rozgraniczenia nieruchomości
wyświetleń: 4438
4 Wydanie dowodu osobistego
wyświetleń: 4297
5 Zasiłek stały wyrównawczy
wyświetleń: 4272
6 Dodatki mieszkaniowe
wyświetleń: 4264
7 Renta socjalna
wyświetleń: 4140
Biuletyn Informacji Publicznej
ANR

UWAGA! TO JEST ARCHIWALNA STRONA BIP


ZAPRASZAMY NA AKTUALNĄ  STRONĘ BIP GMINY WILCZĘTA


Oficjalna strona internetowa  Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. https://www.wilczeta.pl/


UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WILCZĘTA-ZGŁOSZENIA PRZERW W DOSTAWIE WODY LUB ODBIORU ŚCIEKÓWURZĄD GMINY W WILCZĘTACH


Wilczęta 84
14-405 Wilczęta


NIP 582-000-55-07


REGON 000543752


Godziny pracy Urzędu
od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00GMINA WILCZĘTA


NIP 582-160-14-47


REGON 170748040


Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynarynr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)UWAGA! NOWY NR KONTA DO WPŁAT ZA ODPADY


nr konta: 66 83030006 0030 0300 0404 0150


dochody budżetu- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnyminr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowyELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAPDziennik UstawMonitor PolskiDziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Urząd Gminy w Wilczętach