(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Mapa serwisu
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Gospodarka odpadami
Zamówienia publiczne
Przetargi
Świadczenia dla rodzin
Dokumenty strategiczne
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
Oświadczenia majątkowe
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Druki do pobrania
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Koordynator ds. dostępności
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Narodowy Spis Powszechny 2021
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin 28.05.2021 r.
» Bilans łączny na 31.12.2020 r. - Gmina Wilczęta
» Rachunek zysków i strat na 31.12.2020 r. - Gmina Wilczęta
» Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' na 31.12.2020 r. -Gmina Wilczęta
» Zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31.12.2020 r. - Gmina Wilczęta
Wiadomości:

Rada Gminy
   Rada Gminy - Kadencja 2006-2010
   Rada Gminy - Kadencja 2002-2006
     Przewodniczący Rady
     Informacje Ogólne
     Informacje osobowe (CV)
     Dyżury i przyjęcia interesantów
     Spotkania z mieszkańcami
     Zadania i uprawnienia Przewodniczącego
     Pytania mieszkańców do Przewodniczącego i odpowiedzi
     Zadaj pytanie przewodniczącemu
     Plan Pracy Rady i sprawozdania
     Sesje rady i protokoły z sesji
     Sesje w 2004 roku
     Sesje w 2002 roku
     Sesje w 2003 roku
     Komunikaty i oświadczenia Przewodniczącego
     Uchwały Rady
     Komisje Rady
     Komisja Inicjatyw Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy Wilczęta
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.....
     Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilczęta
     Klub Radnych
     Lista Radnych
     Wystąpienia Radnych na Sesjach
     Zapytania do Radnych
     Kontakty Rady z mieszkańcami
     Informacje o wybranym Radnym
     Oświadczenia majątkowe radnych
   Rada Gminy kadencja 2014-2018
   Rada Gminy Wilczęta kadencji 2018-2023
     Skład Rady Gminy i Komisji
     Protokoły z sesji Rady Gminy
     Uchwały Rady Gminy
     Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy
     Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
     Transmisje z obrad Rady Gminy
     Interpelacje wnioski i zapytania radnych
     2019 r.

Wybory Samorządowe 2006 (arch.)

Wójt Gminy
   Informacje Ogólne
   Przyjęcia interesantów
   Pytania mieszkańców i odpowiedzi
   Spotkania z mieszkańcami
   Zarządzenia i inne akty prawne
   Upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
   Zadania i kompetencje
   Infromacje o zadaniach zrealizowanych
   Informacje o zadaniach w realizacji
   Oświadczenie majątkowe

WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA (arch.)

Urząd Gminy
   Regulamin Organizacyjny Urzędu
   Skarbnik
   Sekretarz
   Referat Organizacyjny
     Zadania i kompetencje
   Referat Finansowy
     Zadania i kompetencje
   Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
     Zadania i kompetencje referatu
   Urząd Stanu Cywilnego
     Zadania i kompetencje
   Statystyka pracy
   Mienie i wyposażenie
   Rejestry i ewidencje
   Oświadczenie majątkowe
   Pełna sprawozdawczość urzędowa
   Realizacja budżetu

Jednostki podległe
   Szkoły Podstawowe
     Szkoła Podstawowa w Słobitach
     Szkoła Podstawowa w Nowicy
   Zespół Szkół Nr 5
     Gimnazjum Publiczne w Wilczętach
     Liceum Ogólnokszałcące w Wilczętach
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   Zakład Komunalny
   Biblioteka Publiczna

Podatki i ołaty lokalne
   podatek rolny
   podatek od nieruchomości
   podatek od środków transportowych
   podatek leśny

Budżet i finanse
   Budżet
     Budżet gminy 2003
     Zmiany w budżecie
     Budżet na 2011 rok
     Budżet gminy na 2012 rok
     Sprawozdania z wykonania budżetu
     Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok
     Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok
     Budżet Gminy na 2013 rok
     Budżet Gminy na 2014 rok
     Budżet Gminy na 2015 rok
     Budżet Gminy na 2016 rok
     Budżet Gminy na 2017 rok
     Budżet Gminy na 2018 rok
     Budżet gminy na 2019 r.
     Budżet gminy na 2020 rok
     Budżet gminy na 2021 rok
     Budżet gminy na 2021 rok
   Podstawowe informacje
   Realizacja planowanych dochodów
   Realizacja planowanych wydatków
   Dotacje z budżetu
   Fundusze
   Procedura budżetowa

Podstawa prawna działania samorządu

Oferty inwestycyjne

Gospodarka odpadami
   OGŁOSZENIA
   AKTY PRAWNE
   GROMADZENIE I ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
   OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
   DRUKI DO POBRANIA

Zamówienia publiczne

Przetargi
   Aktualne przetargi
   Rozstrzygnięcia przetargów

Ochrona Środowiska
   Wycinka drzew i krzewów
   Usuwanie azbestu

Świadczenia dla rodzin
   Świadczenia Rodzinne
     Informacja o możliwości składania wniosków drogą elektroniczną
   Świadczenie Wychowawcze
   Fundusz Alimentacyjny
   Dobry Start
   Karta Dużej Rodziny
   Stypendium Szkolne
   Stypendium Wójta

Rolnictwo

Dokumenty strategiczne
   Raporty o stanie gminy
   Inwestycje
   Plany i programy

Urzędowa tablica ogłoszeń
   Wybory Samorządowe 2006

Ochrona Danych Osobowych (RODO)

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
   ODPADY

Oświadczenia majątkowe
   Wójt Gminy Wilczęta
   Skarbnik Gminy
   Sekretarz Gminy
   Kierownicy
   Radni
   Oświadczenia majątkowe 2004
     Skarbnik Gminy
     radni
     Sekretarz Gminy
     Kierownicy
     Zastępca Wójta
     Wójt
   Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
     Wójt Gminy Wilczęta
     Sekretarz Gminy
     Skarbnik Gminy
     Kierownicy
     Radni
   Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
     Wójt Gminy
     Sekretarz Gminy
     Skarbnik Gminy
     Kierownicy
     Radni
   Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2006-2010
     Wójt Gminy
     Radni
   Oświadczenia majątkowe za 2006 rok
     Wójt Gminy
     Sekretarz Gminy
     Skarbnik Gminy
     Kierownicy jednostek i pracownicy
     Radni
   Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
     Radni
     Sekretarz Gminy
     Wójt Gminy
     Skarbnik Gminy
   Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
     Wójt Gminy
     Sekretarz Gminy
     Skarbnik Gminy
     Kierownicy jednostek i pozostali pracownicy
     Radni
     Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
   Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
     Wójt Gminy
     Sekretarz Gminy
     Skarbnik Gminy
     Kierownicy jednostek i pozostali pracownicy
     Radni
   Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2006-2010
     Wójt Gminy
     Radni
     Oświadczenia majątkowe na dzień ślubowania kadencji 2010-2014
   Oświadczenia majątkowe na dzień złożenia ślubowania kadencji 2010-2014
     Wójt Gminy
     Radni
   Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
     Wójt Gminy
     Radni
     Pozostali pracownicy
   Oświadczenia majątkowe za 2001 rok - radni
   Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
     Wójt Gminy
     Radni
     Pozostali pracownicy
   Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
     Wójt Gminy
     Radni
     Pozostali pracownicy
   Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
     Wójt Gminy
     Radni
     Pozostali pracownicy
   Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
     Radni
     Wójt gminy
     Kierownicy jednostek organizacyjnych
     Pozostali pracownicy
   Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
     Wójt gminy
     Radni
     Pozostali pracownicy
   Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
     Wójt gminy
     Radni
     Pozostali pracownicy
   Oświadczenia majątkowe za 2017 r.
     Radni
     Wójt Gminy
     Pozostali pracownicy
   Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
     Radni
     Wójt
     Pozostali pracownicy
   Oświadczenia majątkowe za 2019 r.
     Pozostali pracownicy
     Wójt Gminy
     Radni

Mienie komunalne

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

Druki do pobrania

Projektowanie aktów normatywnych
   Projekty Uchwał Rady Gminy Wilczęta
     Projekty Uchwał Rady Gminy- XI sesja

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Instrukcja obsługi
   Pomoc
   Rozporządzenie MSWiA
   Ustawa o BIP
   Wykonawca strony BIP

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
   Galeria
   Informacje

Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
   Prognoza pogody

Ogólne informacje o gminie
   LUDNOŚĆ
   POWIERZCHNIA
   POŁOŻENIE
   ATRAKCJE TURYSTYCZNE
   ROZWÓJ GOSPODARCZY
   MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE

Zespół Interdyscyplinarny

Koordynator ds. dostępności

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Narodowy Spis Powszechny 2021

Prawo miejscowe:

Uchwały
   Statut Gminy
   rok 2002
     I sesja
     II sesja
     III sesja
   rok 2003
     IV sesja
     V sesja
     VI sesja
     VII sesja 05.09.2003
     VIII sesja
     IX sesja
   rok 2004
     X sesja
     XI sesja
   rok 2005
     XVIII sesja
     XIX sesja
     XX sesja
     XXI sesja
     XXII sesja
     XXIII sesja
     XXIV sesja
     XXV sesja
     XXVI sesja
   rok 2006
     XXVII sesja
     XXVIII sesja
     XXIX sesja
     XXX sesja
     XXXI sesja
     II sesja
     III sesja
   rok 2007
     IV sesja
     V sesja
     VI sesja
     VII sesja
     VIII sesja
     IX sesja
     X sesja
     XI sesja
     XII sesja
   rok 2008
     XIII sesja
     XIV sesja
     XV sesja
     XVI sesja
     XVII sesja
     XVIII sesja
     XIX sesja
     XX sesja
   rok 2009
     XXI sesja
     XXII sesja
     XXIII sesja
     XXIV sesja
     XXV sesja
     XXVI sesja
     XXVII sesja
     XXVIII sesja
   rok 2010
     XXIX sesja
     XXX sesja
     XXXI sesja
     XXXII sesja
     I sesja
     II sesja
     III sesja
     IV sesja
   rok 2011
     V sesja
     VI sesja
     VII sesja
     VIII sesja
     IX sesja
   rok 2012
     X sesja
     XI sesja
     XII sesja
     XIII sesja
     XIV sesja
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018

Zarządzenia
   Zarządzenia 2008
   Zarządzenia 2009
   Zarządzenia 2010
   Zarządzenia 2011
   Zarządzenia 2012

Statut Gminy Wilczęta

Jak załatwić sprawe:

Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja ludności

Referat organizacyjny

Referat rolnictwa, budownictwa i gospodarki komunalnej

Sprawy podatkowe

Pomoc Społeczna

Dodatki mieszkaniowe

Działalność gospodarcza

Spis spraw
   Sprawy budowlane
   Działalność gospodarcza
   Ochrona środowiska
   Ewidencja ludności i dowody osobiste
   Gospodarowanie mieniem komunalnym
   Podziały, numery nieruchomości
   Podatki
   Planowanie przestrzenne
   Sprawy mieszkaniowe
   Urząd Stanu Cywilnego
   Sprawy komunikacyjne

Spis spraw w/g komórek organizacyjnych
   Referat Finansowy
   Referat Organizacyjno-Samorzšdowy
   Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rolnictwa, Leœnictwa i Gospodarki Ziemiš
   Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Œrodowiska, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
   Sekretariat
   Urzšd Stanu Cywilnego

Rejestr Skarg i Wniosków

Rejestr wydawanych upoważnień

Biuletyn Informacji Publicznej
ANR

UWAGA! TO JEST ARCHIWALNA STRONA BIP


ZAPRASZAMY NA AKTUALNĄ  STRONĘ BIP GMINY WILCZĘTA


Oficjalna strona internetowa  Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. https://www.wilczeta.pl/


UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WILCZĘTA-ZGŁOSZENIA PRZERW W DOSTAWIE WODY LUB ODBIORU ŚCIEKÓWURZĄD GMINY W WILCZĘTACH


Wilczęta 84
14-405 Wilczęta


NIP 582-000-55-07


REGON 000543752


Godziny pracy Urzędu
od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00GMINA WILCZĘTA


NIP 582-160-14-47


REGON 170748040


Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynarynr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)UWAGA! NOWY NR KONTA DO WPŁAT ZA ODPADY


nr konta: 66 83030006 0030 0300 0404 0150


dochody budżetu- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnyminr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowyELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAPDziennik UstawMonitor PolskiDziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Urząd Gminy w Wilczętach