(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Gospodarka odpadami
Zamówienia publiczne
Przetargi
Świadczenia dla rodzin
Dokumenty strategiczne
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
Oświadczenia majątkowe
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Druki do pobrania
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Koordynator ds. dostępności
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Narodowy Spis Powszechny 2021
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin 28.05.2021 r.
» Bilans łączny na 31.12.2020 r. - Gmina Wilczęta
» Rachunek zysków i strat na 31.12.2020 r. - Gmina Wilczęta
» Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' na 31.12.2020 r. -Gmina Wilczęta
» Zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31.12.2020 r. - Gmina Wilczęta
 • Przetargi
 • Ogłoszenie o przetargu

  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

  pn.: „Remont budynku Centrum Kultury Wiejskiej w Starym Siedlisku”


  Data wprowadzenia: 2017-08-28 1342
  Data upublicznienia: 2017-08-28
  Art. czytany: 5182 razy

  » informacja z otwarcia ofert - rozmiar: 1404611 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie o zamówieniu_remont świetlicy - rozmiar: 26115 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » SIWZ - rozmiar: 201216 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik nr 10 - Inwentaryzacja - rozmiar: 11532504 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - rozmiar: 35328 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik nr 2 - Oświadczenie o podwykonawcach - rozmiar: 33280 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - rozmiar: 18944 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o wykluczenia - rozmiar: 23040 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - rozmiar: 15872 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik nr 6 - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - rozmiar: 24576 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik nr 7 - Wzór umowy - rozmiar: 100864 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik nr 8 - Wykaz robót budowlanych - rozmiar: 26112 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik nr 9 - Przedmiar robót - rozmiar: 94547 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - rozmiar: 1504753 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jarosław Semkiw
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  UWAGA! TO JEST ARCHIWALNA STRONA BIP


  ZAPRASZAMY NA AKTUALNĄ  STRONĘ BIP GMINY WILCZĘTA


  Oficjalna strona internetowa  Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. https://www.wilczeta.pl/


  UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WILCZĘTA-ZGŁOSZENIA PRZERW W DOSTAWIE WODY LUB ODBIORU ŚCIEKÓW  URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


  Wilczęta 84
  14-405 Wilczęta


  NIP 582-000-55-07


  REGON 000543752


  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00  GMINA WILCZĘTA


  NIP 582-160-14-47


  REGON 170748040


  Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


  Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary  nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


  dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)  UWAGA! NOWY NR KONTA DO WPŁAT ZA ODPADY


  nr konta: 66 83030006 0030 0300 0404 0150


  dochody budżetu- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


  konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  Urząd Gminy w Wilczętach