A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Dokumenty strategiczne
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Oświadczenia majątkowe
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin 29.05.2020 r.
» Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok
» Prognoza pogody na 48 godzin 28.05.2020 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin 27.05.2020 r.
» Życzenia z okazji 'DNIA SAMORZĄDOWCA'
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • Jednorazowe stypendium wójta

  KOMUNIKAT

  Urząd Gminy Wilczęta informuje, że wnioski o jednorazowe stypendium Wójta Gminy Wilczęta
  na rok akademicki 2019/2020 będą przyjmowane
  od 01.10.2019 do 15.11.2019r

  Stypendia mogą otrzymać osoby które :
  - są studentami państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej prowadzonej w systemie dziennym , wieczorowym , zaocznym bądź eksternistycznym,
  - nie powtarzają roku akademickiego ( z wyłączeniem sytuacji, w której przyczyną powtarzania roku były problemy zdrowotne),
  - nie ukończyły 40 roku życia, są zameldowane na pobyt stały na terenie gminy przez okres nie krótszy niż jeden rok,
  - znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 674,00 zł) .

  Do wniosku należy dołączyć :
  1/ zaświadczenie wystawione przez szkołę wyższą, potwierdzające ,
  że w roku akademickim 2019/2020 jest się studentem szkoły wyższej
  oraz, że nie powtarza się roku,
  2/ oświadczenia bądź zaświadczenia za rok 2018r potwierdzające sytuację dochodową osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium i jej rodziny, określone w przepisach o świadczeniach rodzinnych,
  3/ zaświadczenia właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok składania wniosku albo nakaz płatniczy za ten rok .
  4/ inne dokumenty potwierdzające sytuację osobistą i rodzinną osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium i jej rodziny, niezbędne do ustalenia uprawnienia do otrzymania tego stypendium.
  Wnioski można składać w pok. 21 tut. Urzędu.
  Sprawy prowadzi – Urszula Byk.  Data wprowadzenia: 2019-10-09 0744
  Data upublicznienia: 2019-10-09
  Art. czytany: 595 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ryszard Żemier
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  TRANSMISJE OBRAD RADY GMINY ORAZ WYNIKI GŁOSOWAŃ


  UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WILCZĘTA-ZGŁOSZENIA PRZERW W DOSTAWIE WODY LUB ODBIORU ŚCIEKÓW


  Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


  URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


  Wilczęta 84
  14-405 Wilczęta


  NIP 582-000-55-07


  REGON 000543752


  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00  GMINA WILCZĘTA


  NIP 582-160-14-47


  REGON 170748040


  Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


  Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary  nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


  dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)  UWAGA! NOWY NR KONTA DO WPŁAT ZA ODPADY 


  nr konta: 66 83030006 0030 0300 0404 0150


  dochody budżetu- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


  konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  Urząd Gminy w Wilczętach