A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Gospodarka odpadami
Zamówienia publiczne
Przetargi
Rolnictwo
Ochrona Środowiska
Dokumenty strategiczne
Świadczenia dla rodzin
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
Oświadczenia majątkowe
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Mienie komunalne
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin 12.07.2020 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin 10.07.2020 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin 09.07.2020 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin 08.07.2020 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin 07.07.2020 r.
 • Mienie komunalne
 • Stan mienia komunalnego - 31.10.2002

  Stan mienia komunalnego


  INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
  GMINY WILCZĘTA

  Na dzień 31 października 2002 r. Gmina Wilczęta posiada środki na mieniu komunalnym , na które składają się:

  I. Grunty ogółem 228,52 ha na wartość 401.707,15 zł
  w tym:
  - użytki rolne 48,40 ha
  - działki budowlane 1,94 ha
  - drogi 148,15 ha
  - inne 30,03 ha
  Stan gruntów zwiększył się o 1,38 ha , tj w drogach o 2,12 ha oraz w innych gruntach o 3,91 ha, grunty przyjęto z AWRSP, zmniejszył się natomiast w użytkach rolnych 4,60 ha.
  Z dzierżawy gruntów komunalnych przewiduję się kwotę 3.800 zł.

  Natomiast z wieczystego użytkowania kwotę 1.500 zł

  II. Budynki ogółem na wartość 5.915.147,35 zł
  w tym: zarządzanych przez Zakład Komunalny 290.303,50 zł

  wartość budynków uległa zwiększeniu w związku z przyjęciem mienia od AWRSP,
  zwiększona jest wartość w związku z remontem kapitalnym dachu na budynku w Ławkach o kwotę 71.352,31 zł.
  Budynki uległy zmniejszeniu w związku ze sprzedażą garaży z częścią gospodarczą w Wilczętach oraz budynku mieszkalnego i gospodarczego w Starym Siedlisku o wartości księgowej 13.343,25 zł.

  Na wartość budynków ogółem składają się środki trwałe :
  Gimnazjum Publiczne w Wilczętach
  Sala Gimnastyczna w Wilczętach
  Szkoła Podstawowa w Słobitach
  Sala Gimnastyczna w Słobitach
  Szkoła Podstawowa w Nowicy
  Ośrodek Zdrowia w Wilczętach
  Urząd Gminy w Wilczętach
  Świetlice wiejskie szt . 5
  Remizy strażackie szt. 5
  W budynkach mieszkalnych jest 15 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej
  891,38 m² oraz garaże i budynki gospodarcze 7 szt. o powierzchni 162,57 m².
  Ze sprzedaży lokali planuje się kwotę 12.000 zł, są to wpłaty rat ze sprzedaży
  mienia komunalnego.
  Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe planuje się kwotę 21.600 zł.
  Natomiast na remonty bieżące, konserwację, ubezpieczenia mienia przewiduje się
  kwotę 25.060 zł.

  III. Budowle ogółem na wartość 4.135.716,00 zł
  w tym : zarządzanych przez Zakład Komunalny 2.963.733,02 zł

  Wartość budowli uległa zmianie w związku z przyjęciem środków trwałych z
  AWRSP , modernizacją drogi w Nowicy w kwocie 55.030,29 zł
  W budowlach między innymi są na stanie sieci wodociągowe 95,5 km, przyłącza
  519 szt. hydrofornie szt. 8, studnie głębinowe szt. 10.
  Wysypisko śmieci o pojemności 30.000 m³.

  IV. Maszyny, urządzenia techniczne , narzędzia i przyrządy
  na wartość ogółem 239.505,13 zł
  w tym; zarządzanych przez Zakład Komunalny 146.991,78 zł

  Wartość powyższych środków trwałych uległa zmianie w związku z zakupem pieca
  na wartość 8.977 zł.

  V . Środki transportowe na ogólną wartość 454.487,90 zł
  w tym: zarządzane przez Zakład Komunalny 65.544,80 zł
  Na wartość środków transportowych składają się między innymi:
  - samochody strażackie szt. 4 w tym:
  - samochód Żuk szt. 3
  - samochód Star 29 szt.1
  - samochód Lublin szt.1
  - równiarka szt. 1
  - autobusy szkolne szt.2

  Wartość środków uległa zmianie w związku z zakupem wozu asenizacyjnego w kwocie 19.230 zł.
  Wydatki na środki trwałe dotyczą bieżącej konserwacji, ubezpieczenia 13.700 zł .

  Ogółem wartość majątku trwałego wynosi 11.146.563,53 zł
  w tym: zarządzanych przez Zakład Komunalny 3.466.573,10 zł

  Poszczególne rodzaje środków i ich wartości obrazują informacje w załączeniu.
  Data wprowadzenia: 2003-07-10 1123
  Data upublicznienia: 2003-07-10
  Art. czytany: 10070 razy

  » załącznik - rozmiar: 23040 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: admin2
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  TRANSMISJE OBRAD RADY GMINY ORAZ WYNIKI GŁOSOWAŃ


  UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WILCZĘTA-ZGŁOSZENIA PRZERW W DOSTAWIE WODY LUB ODBIORU ŚCIEKÓW


  Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


  URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


  Wilczęta 84
  14-405 Wilczęta


  NIP 582-000-55-07


  REGON 000543752


  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00  GMINA WILCZĘTA


  NIP 582-160-14-47


  REGON 170748040


  Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


  Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary  nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


  dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)  UWAGA! NOWY NR KONTA DO WPŁAT ZA ODPADY 


  nr konta: 66 83030006 0030 0300 0404 0150


  dochody budżetu- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


  konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  Urząd Gminy w Wilczętach