(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Gospodarka odpadami
Zamówienia publiczne
Przetargi
Świadczenia dla rodzin
Dokumenty strategiczne
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
Oświadczenia majątkowe
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Druki do pobrania
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Koordynator ds. dostępności
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Narodowy Spis Powszechny 2021
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin 28.05.2021 r.
» Bilans łączny na 31.12.2020 r. - Gmina Wilczęta
» Rachunek zysków i strat na 31.12.2020 r. - Gmina Wilczęta
» Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' na 31.12.2020 r. -Gmina Wilczęta
» Zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31.12.2020 r. - Gmina Wilczęta
 • Podatki i ołaty lokalne
 • podatek rolny
 • Wzory deklaracji na podatek leśny

  UCHWAŁA Nr XXVIII/173/09
  Rady Gminy Wilczęta
  z dnia 30 grudnia 2009 r.

  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego, deklaracji na podatek leśny oraz załączników do informacji i deklaracji.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z 2002 r. Nr 216, poz. 1827, z 2005 r. Nr 164, poz.1365, Nr 179, poz. 1484, i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 249, poz. 1825i Nr 245, poz. 1775, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458 ) Rada Gminy Wilczęta uchwala, co następuje:

  § 1. Określa się wzór formularza Informacji w sprawie podatku leśnego oznaczony jako IL-1, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

  § 2. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek leśny oznaczony jako DL-1, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

  § 3. Określa się wzór załącznika do informacji w sprawie podatku leśnego oraz deklaracji na poda-tek leśny oznaczony jako ZL – 1/A Dane o nieruchomościach leśnych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

  § 4. Określa się wzór załącznika do informacji w sprawie podatku leśnego oraz deklaracji na poda-tek leśny oznaczony jako ZL – 1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczęta.

  § 6. Traci moc uchwała nr XVI/105/04 Rady Gminy Wilczęta z dnia 27 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego, deklaracji na podatek leśny oraz załączników do informacji i deklaracji (Dz. Urz. woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 185, poz. 2488).

  § 7.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku.

  2. Uchwała podlega także ogłoszeniu poprzez obwieszczenie w formie rozplakatowania.

  Przewodniczący Rady
  Andrzej Pańczuk


  Data wprowadzenia: 2010-01-19 1154
  Data upublicznienia: 2010-01-19
  Art. czytany: 6921 razy

  » Załącznik Nr 1 - rozmiar: 129536 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 2 - rozmiar: 226304 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 3 - rozmiar: 57344 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 4 - rozmiar: 95232 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: admin2
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  UWAGA! TO JEST ARCHIWALNA STRONA BIP


  ZAPRASZAMY NA AKTUALNĄ  STRONĘ BIP GMINY WILCZĘTA


  Oficjalna strona internetowa  Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. https://www.wilczeta.pl/


  UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WILCZĘTA-ZGŁOSZENIA PRZERW W DOSTAWIE WODY LUB ODBIORU ŚCIEKÓW  URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


  Wilczęta 84
  14-405 Wilczęta


  NIP 582-000-55-07


  REGON 000543752


  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00  GMINA WILCZĘTA


  NIP 582-160-14-47


  REGON 170748040


  Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


  Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary  nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


  dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)  UWAGA! NOWY NR KONTA DO WPŁAT ZA ODPADY


  nr konta: 66 83030006 0030 0300 0404 0150


  dochody budżetu- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


  konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  Urząd Gminy w Wilczętach